Toàn cảnh VNews

Tuyên Quang có 9 người đi cùng chuyến bay với BN3634

14/05/2021, 18:05

Sau khi có thông báo của Bộ Y tế về Bệnh nhân số 3634, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức rà soát, truy vết thần tốc và xác định có 1 gia đình, gồm 9 người ở thành phố Tuyên Quang, đã đi cùng bệnh nhân số 3634 trên chuyến bay VN160, ngày 2-5.

banner