Tuyên Quang di dời 65 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

10-09-2021, 14:11

Nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp ổn định chỗ ở cho 65 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp đến nơi ở mới đảm bảo an toàn hơn.Phản ánh của Truyền hình Thông tấn - VNews

S Việt Nam

Tuyên Quang

Xã hội

Xem thêm