Toàn cảnh VNews

Tuyên Quang phải trở thành “cứ điểm quan trọng” của ngành gỗ

23/02/2021, 18:42

Chiều 23/2, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, gợi ý những giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác quy hoạch, đặc biệt là việc gìn giữ môi trường sống, môi trường xanh tại Tuyên Quang; nhất là việc gìn giữ và phát triển tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh thuộc diện cao nhất cả nước (65%).