Toàn cảnh VNews

Tuyển sinh 2021 giữ ổn định, tiến tới thi trên máy tính

12/12/2020, 17:28

Phương án tuyển sinh vẫn sẽ giữ ổn định như năm 2020 và từng bước được hoàn thiện. Trong đó, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm triển khai của địa phương và cơ sở giáo dục đại học. Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại Hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 12/12 tại Hà Nội.

banner