Toàn cảnh VNews

Tuyên truyền bầu cử cho ngư dân

27/04/2021, 17:26

Để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, trong những ngày gần đây công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương khu vực miền Trung đặc biệt quan tâm. Đối với ngư dân, những cử tri thường xuyên bám biển dài ngày thì công tác tuyên truyền càng được các cấp, các ngành chú trọng hơn. Nhờ được tuyên truyền trực tiếp, nhiều ngư dân đã lên kế hoạch ở nhà trong ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

banner