Toàn cảnh VNews

Tuyên truyền bầu cử trong đoàn viên, thanh niên

13/05/2021, 16:10

Nhằm góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong giai đoạn này, các tổ chức đoàn thể, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại TP.HCM đã hăng hái, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong mỗi cá nhân là thế hệ trẻ của TP mang tên Bác.

banner