Toàn cảnh VNews

Ứng dụng công nghệ phòng chống dịch

18/05/2021, 07:19

Trong nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì công nghệ được coi là yếu tố hỗ trợ rất đắc lực. Đến thời điểm này, nhờ việc đón nhận và hưởng ứng tích cực của người dân mà nhiều ứng dụng công nghệ đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần giảm thiểu mức độ lây nhiễm trong cộng đồng.

banner