Toàn cảnh VNews

Ứng dụng công nghệ trong phòng chống COVID-19

02/05/2021, 17:58

Trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 chỉ khi ở thế chủ động, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” thì chúng ta mới có thể dành được phần thắng. Thực tế đã chứng minh một trong những yếu tố quan trọng góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh chính là việc triển khai các giải pháp công nghệ.

banner