Toàn cảnh VNews

Ứng dụng trên smartphone đưa chính quyền đến gần người dân

28/02/2021, 13:24

Sau 2 tháng triển khai "Ứng dụng phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp trên thiết bị di động" tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính.