Toàn cảnh VNews

Ưu tiên lưu thông xe chở vải thiều từ Bắc Giang

16/06/2021, 07:19

Theo Công văn số 4009 của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/6/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Bắc cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

banner