Toàn cảnh VNews

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển đất nước

12/06/2021, 20:31

Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề theo hình thức trực tuyến với hơn 6 nghìn điểm cầu ở ba cấp trên toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị.

banner