Toàn cảnh VNews

Việt Nam - Canada nỗ lực khai thác hiệu quả CPTPP

04/12/2020, 11:21

Ngày 3/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam, tổ chức hội thảo “Giao thương Việt Nam-Canada trong CPTPP: Đường hướng và khuyến nghị cho thời hậu COVID-19”.