Toàn cảnh VNews

Việt Nam chưa cấp phép nhập vaccine COVID-19 của Moderna

17/04/2021, 21:08

Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc nhập khẩu vaccine Moderna của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex. Liên quan đến nội dung này, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức.

banner