Toàn cảnh VNews

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

22/05/2021, 08:29

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh sự ủng hộ của Việt Nam trong việc hỗ trợ Cơ chế giám sát Thỏa thuận ngừng bắn và ủng hộ chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ở Libya phù hợp với Thỏa thuận ngừng bắn và các Nghị quyết liên quan của HĐBA về Libya.

banner