Toàn cảnh VNews

Vướng đền bù 50ha đất dự án sân bay Long Thành

04/03/2021, 22:24

Ủy ban Nhân dận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện trong vùng dự án sân bay Long Thành có khoảng 1 nghìn trường hợp mua bán đất bằng giấy tay với tổng diện tích khoảng 50 hécta. Việc đền bù, hỗ trợ đối với những trường hợp này đang bế tắc, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

banner