Toàn cảnh VNews

WHO cảnh báo Việt Nam về cúm gia cầm H5N8

03/03/2021, 22:20

Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc FAO và Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam đã đưa ra kêu gọi Việt Nam cần cảnh giác cao với cúm gia cầm H5N8.