Toàn cảnh VNews

Xây dựng chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

04/03/2021, 22:00

Các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Huế vào chiều 4/3.

banner