Toàn cảnh VNews

Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

30/09/2020, 14:20

Sau 3 ngày làm việc trên tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm, sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc.