Toàn cảnh VNews

Xét nghiệm Covid-19 đại diện hộ gia đình toàn thành phố Đà Nẵng

13/05/2021, 20:19

Trong vòng 24 giờ, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện truy vết, xét nghiệm gần 22.000 mẫu Covid-19, đây là kỷ lục của ngành y tế thành phố trong nỗ lực phòng, chống dịch, góp phần khống chế hiệu quả ổ dịch khu công nghiệp An Đồn. Đà Nẵng lên kế hoạch sẽ xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố.

banner