Toàn cảnh VNews

Xóa bỏ bản quyền vaccine – chìa khóa cho cuộc chiến chống COVID-19

11/05/2021, 08:55

Với việc vaccine ngừa COVID-19 được đưa vào sử dụng trên toàn cầu, “cuộc chiến” với đại dịch thế kỷ đã chuyển sang giai đoạn mới. Tuy nhiên, chiến thắng COVID-19 sẽ đến sớm hơn nhiều nếu như bản quyền vaccine ngừa COVID-19 được tháo bỏ, tạo điều kiện cho những nước đủ điều kiện như Việt Nam có thể tự sản xuất vaccine cho người dân và chia sẻ với các nước khác.

banner