Toàn cảnh VNews

Xuất hiện thêm 10 điểm sạt lở trên tuyến nối Bình Phước - Lâm Đồng

23/10/2020, 13:28

Đường Sao Bọng – Đăng Hà là tuyến độc đạo nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng đang bị ngừng trệ giao thông vì xảy ra sạt lở, trượt lún nền mặt đường.

banner