Toàn cảnh VNews

Xuất hiện thêm 10 điểm sạt lở trên tuyến nối Bình Phước - Lâm Đồng

23/10/2020, 13:28

Đường Sao Bọng – Đăng Hà là tuyến độc đạo nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng đang bị ngừng trệ giao thông vì xảy ra sạt lở, trượt lún nền mặt đường.