Toàn cảnh VNews

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản qua Lào Cai  tăng

02/04/2020, 10:23

Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai vẫn tăng so với cùng kỳ.