Toàn cảnh VNews

Yêu cầu các tỉnh kiểm soát chặt người về từ vùng dịch

24/06/2021, 00:27

Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch. Bộ Y tế đề nghị UBND cấp tỉnh phối hợp thực hiện và thường xuyên rà soát, cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ COVID-19 theo Quyết định số 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia.

banner