Việt Nam thành công trong tháng Chủ tịch HĐBA Liên hợp quốc

Việt Nam thành công trong tháng Chủ tịch HĐBA Liên hợp quốc

Việt Nam đã hoàn thành tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (tháng 4/2021) thành công, điều hành mọi hoạt động của HĐBA diễn ra suôn sẻ. Tổng kết tháng Việt Nam là Chủ tịch, đến ngày 29/4/2021, HĐBA đã tổ chức 27 hoạt động chính thức, thông qua 12 quyết định, bao gồm 4 nghị quyết và 2 tuyên bố của Chủ tịch, 5 tuyên bố báo chí, 1 thông tin báo chí…

01/05/2021, 11:39
Việt Nam thành công trong tháng Chủ tịch HĐBA Liên hợp quốc - Ảnh 1.