Quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

\Khối lượng công việc tìm kiếm các nạn nhân tại Thuỷ điện Rào Trăng 3 rất lớn. Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 1.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 2.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 3.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 4.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 5.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trước khi phân thuỷ. 

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 6.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 7.

Lực lượng quân đội vận chuyển rọ đá để tổ chức nắn dòng suối Rào Trăng.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 8.

Vụ sạt lở tại Rào Trăng 3: Nắn dòng, phân thủy để tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh 9.