Toàn cảnh VNews
Quân đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường và thích ứng với BĐKH

Quân đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường và thích ứng với BĐKH

Lực lượng quân đội phải chủ động, tích cực tham gia vào công tác khắc phục ô nhiễm môi trường, duy trì và là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, và dịch bệnh... Đây là nhiệm vụ đã và đang được thực hiện tốt. Tuy nhiên, cần phải phát huy hơn nữa trong bối cảnh suy thoái về môi trường và thiên tai như hiện nay. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo “Quân Đội với nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường và thích ứng với BĐKH” do Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân VN tổ chức chiều 14/10.
banner