Toàn cảnh VNews
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Nội đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Nội đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, do tác động của dịch COVID-19, nên công tác tuyển sinh tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trung cấp) gặp khó khăn. Do đó, các trường cao đẳng, trung cấp đẩy mạnh liên kết đào tạo với doanh nghiệp theo nhu cầu thị trường lao động.