Đặc sắc truyền thống người Cossack ở Kavkaz, Nga

Đặc sắc truyền thống người Cossack ở Kavkaz, Nga

09-01-2024, 11:43
Người Cossack nổi tiếng là những con người dũng cảm và thiện chiến của nước Nga. Tại khu vực Bắc Kavkaz, nơi những người Cossack sinh sống đã khoảng 5 thế kỷ, đến nay vẫn lưu giữ những tập tục, truyền thống thú vị và đặc sắc.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat