Lược sử Áo dài Việt Nam

Lược sử Áo dài Việt Nam

Không ít người cho rằng, “Áo dài Việt Nam” có từ thời dựng nước của dân tộc ta. Không khó để tìm thấy những bài viết với tinh thần đó trên các trang web và cả những công trình nghiên cứu có liên quan1. Tôi lấy làm xúc động trước tinh thần tự tôn dân tộc đáng quý của các nhà nghiên cứu, song không khỏi băn khoăn khi xem xét vấn đề này ở góc độ sử học. Bởi, những bài viết như trên đã và sẽ tạo nên những ngộ nhận đáng tiếc về lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam, một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta.