Bình Phước ban hành kế hoạch ứng phó hạn hán

Bình Phước ban hành kế hoạch ứng phó hạn hán

23-04-2024, 22:24
Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài, nước trong các ao hồ, sông suối bị suy kiệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat