Mỹ tạm dừng phê duyệt các dự án xuất khẩu LNG mới

Mỹ tạm dừng phê duyệt các dự án xuất khẩu LNG mới

27-01-2024, 11:20
Chính quyền Mỹ sẽ tạm ngừng cấp phép cho các cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, để đánh giá về tác động của các dự án này đối với biến đổi khí hậu, nền kinh tế và an ninh quốc gia. Đây là thông báo vừa được Nhà Trắng đưa ra ngày 26/1.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat