Toàn cảnh VNews
Giáo dục sớm – hiểu đúng để tránh trẻ “chín ép, chín non”

Giáo dục sớm – hiểu đúng để tránh trẻ “chín ép, chín non”

Giáo dục sớm là “kích” trẻ phát triển theo năng lực chứ không phải “đúc” những đứa trẻ trong một khuôn giống nhau hay buộc trẻ phải “chín ép” bằng cách học trước chương trình. Chính vì vậy cần hiểu đúng và có cách giáo dục phù hợp để không gây áp lực, đồng thời phát huy được năng lực cá nhân của trẻ.
banner