Hà Nội cấm tuyệt đối 11 tuyến đường phục vụ Quốc tang

Hà Nội cấm tuyệt đối 11 tuyến đường phục vụ Quốc tang

25-07-2024, 10:29
Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 25 - 26/7 , trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, 11 tuyến đường sẽ thực hiện cấm tuyệt đối các phương tiện lưu thông.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat