Toàn cảnh VNews
Tác phẩm kinh điển mở ra thế giới nghệ thuật từ cổ chí kim của châu Âu

Tác phẩm kinh điển mở ra thế giới nghệ thuật từ cổ chí kim của châu Âu

“Câu chuyện nghệ thuật” (tên tiếng Anh: “The Story of Art”) là một trong những tác phẩm kinh điển về lịch sử nghệ thuật, in lần đầu năm 1950 và trong 70 năm qua, được dịch ra gần 30 thứ tiếng với hơn tám triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới. Ấn bản mới nhất được ra mắt là tái bản lần thứ 16 đã có mặt tại Việt Nam với bản dịch tiếng Việt được dàn số trang tương đương với bản gốc tiếng Anh của nhà xuất bản Phaidon, để đảm bảo tương ứng giữa nội dung và hình ảnh minh họa.
banner