Phú Yên kết nối phát triển du lịch cộng đồng

Phú Yên kết nối phát triển du lịch cộng đồng

22-07-2024, 08:31
Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ du lịch, tỉnh Phú Yên đang tích cực kết nối các làng nghề truyền thống, phát huy giá trị văn hóa địa phương để hình thành nên tour, tuyến du lịch trải nghiệm có chất lượng cao, thu hút và giữ chân được du khách. Đây cũng là cách để địa phương gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể, cải thiện cuộc sống người dân nông thôn.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat