Toàn cảnh VNews
Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như năm 2020

Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó, nội dung đáng chú ý là phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.
banner