Toàn cảnh VNews
Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế 2021

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế 2021

Theo Ngân hàng Thế giới , trong năm nay GDP của Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,8%, sau khi là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương ở khu vực và trên thế giới năm 2020. Những thành tựu chống dịch COVID-19 đã được ghi nhận thuộc nhóm thành công nhất thế giới, cũng như sức chống chịu và đà tăng trưởng kinh tế dương năm qua đã trở thành động lực và kỳ vọng cho nhiều doanh nghiệp vào sự tăng trưởng kinh tế trong năm nay.
banner