Toàn cảnh VNews
Phát triển Y Tý thành khu du lịch nghỉ dưỡng có bản sắc

Phát triển Y Tý thành khu du lịch nghỉ dưỡng có bản sắc

Tỉnh Lào Cai vừa có quyết định quy hoạch xây dựng xã Y Tý trở thành Khu đô thị du lịch, theo hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, khám phá cảnh quan và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, du lịch nông nghiệp ôn đới. Để làm được điều này, địa phương đang chuẩn bị nhiều giải pháp cụ thể.