Kiểm tra các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết

Kiểm tra các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết

23-01-2024, 06:29
Bộ Y tế vừa yêu cầu Cục An toàn thực phẩm tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm trung ương chỉ đạo địa phương, cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat