Bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh

Bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh

24-01-2024, 07:01
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat