Toàn cảnh VNews
Tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk có địa bàn rộng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều khu vực còn khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Để đảm bảo tính dân chủ và thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
banner