Tình trạng bạo lực học đường gia tăng ở Đắk Lắk

06-12-2023, 08:56

Thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực học đường với những vụ việc nghiêm trọng. Đáng lo ngại, bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở lứa tuổi học sinh Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở mà còn ở cấp Tiểu học.

S Việt Nam

Đắk Lắk

Giáo dục

Xem thêm