Năm 2024 có thêm ít nhất 130km đường cao tốc

Năm 2024 có thêm ít nhất 130km đường cao tốc

24-01-2024, 07:10
Ngành giao thông vận tải đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia. Toàn ngành phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao...
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat