Lễ hội bia “thu nhỏ” tại Đức

Lễ hội bia “thu nhỏ” tại Đức

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tại Đức đã bị hủy. Tuy nhiên, nhiều người dân tại thành phố Munich, nơi diễn ra lễ hội, vẫn tổ chức sự kiện này bằng cách thu nhỏ trong phạm vi chỉ dành cho người dân địa phương.