Tổng trị giá đầu tư của các gói thầu hơn 14,644 tỷ đồng, do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế là đơn vị thi công.

Cụ thể, qua thanh tra tại gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ, có tổng mức đầu tư 6 tỷ 330 triệu đồng, trong đó giá trị thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP là 4 tỷ 150 triệu đồng, cho thấy: Việc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ, có nội dung yêu cầu cụ thể về xuất xứ đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP là vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam không thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo đấu thầu là chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm a, điểm đ, khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005.

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ quyết toán của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế còn chậm (quá 3 tháng) so với quy định tại Điều 19 Thông tư số 11/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách. Ngoài ra, Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng, giá trị xây lắp hoàn thành công trình cho Sở Y tế cao hơn giá trị quyết toán là 11 tỷ 509 triệu đồng, mà không thực hiện hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh giảm để tất toán công nợ phải thu, phải trả giữa hai bên.

Đối với gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, có tổng mức được duyệt là 10 tỷ 670 triệu đồng, trong đó giá trị thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP có giá 7 tỷ 600 triệu đồng. Qua thanh tra cho thấy, hồ sơ thẩm định giá do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư dịch vụ thẩm định Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng cung cấp chứng thư thẩm định giá, bản photocopy báo cáo kết quả thẩm định giá, kết quả thẩm định giá thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP được xác định trên cơ sở so sánh 3 bản báo giá của 3 nhà cung cấp (Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế, Công ty cổ phần MOPHA, Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ cao HTC) không thực hiện thẩm định giá dựa trên những thông tin thu thập từ các nguồn: khảo sát thực địa những giao dịch mua bán tài sản, thông tin trên báo chí, thông tin trên các văn bản pháp lý theo quy định tại Tiêu chuẩn số 5 - quy trình thẩm định giá tài sản ban hành theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 1/11/2005 của Bộ Tài chính.

Việc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp công trình hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền (do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Quảng Nam lập) có nội dung yêu cầu cụ thể về xuất xứ đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRT là vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2005.

Sở Y tế và ban Quản lý đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam đã không thực hiện việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu là thực hiện không đúng theo quy định tại điểm a, đ khoản 1 Điểu 5 Luật Đấu thầu năm 2005.

Ngoài ra, việc thanh toán cho Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế 5 tỷ 596 triệu đồng tại Giấy rút vốn đầu tư ngà 25/12/2013 (tương ứng với 63% giá trị hợp đồng gói thầu xây lắp) khi thiết bị xử lý nước thải mới được chuyển đến công trường, chưa được nghiệm thu chất lượng, chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 67 và khoản 1 Điều 144 của Luật Xây dựng năm 2014.

Cùng với đó, công tác lập hồ sơ quyết toán của ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành Y tế còn chậm (quá 3 tháng) so với quy định tại Điều 19 Thông tư số 11/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thánh thuộc nguồn ngân sách.

Thanh tra tỉnh còn xác định Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế còn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thi công xây lắp công trình hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, do đó cần phải truy thu của công ty 10.350.000 đồng thuế giá trị gia tăng.

Còn đối với gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh, có tổng mức đầu tư 5 tỷ 458 triệu đồng, trong đó thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP 50 m3/ngày đêm có trị giá 3 tỷ 817 triệu đồng, kết quả thanh tra cho thấy: Việc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa huyện Phú Ninh (do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Quảng Nam lập) có nội dung yêu cầu cụ thể về xuất xứ đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP là không đảm bảo công bằng, minh bạch được quy định tại điểm I khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Sở Y tế và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế Quảng Nam đã không thực hiện công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia, trên Báo Đấu thầu là không thực hiện theo đúng quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ quyết toán của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành y tế tỉnh Quảng Nam còn chậm (quá 3 tháng) so với quy định tại Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Trước các sai phạm của ngành Y tế tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 và các cá nhân có liên quan.