182 ha đất tái định canh bị lấn chiếm 17 năm chưa thể thu hồi

08-05-2024, 17:43

Năm 2006, tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Khu tái định canh cho người dân mất đất sản xuất khi triển khai Dự án Bauxit - nhôm. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích này đã không hề được sử dụng cho mục đích tái định canh như mục tiêu đề ra, mà bị người dân lấn chiếm suốt 17 năm qua để dựng nhà trái phép, trồng cà phê hoặc mua đi bán lại…

S Việt Nam

Lâm Đồng

Xã hội

Xem thêm