200 người chung tay làm sạch núi Bà Đen

11-01-2024, 07:52

Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, có độ cao 986m, là ngọn núi linh thiêng, cao bậc nhất trong vùng Đông Nam bộ với một hệ thống chùa, am, động, miếu và các công trình tâm linh độc đáo. Tại điểm du lịch này, ngày 10/1, 200 tình nguyện viên đã tham gia chiến dịch dọn rác, nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường. Sự kiện cũng khởi động chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường do Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh phối hợp Hệ thống các chùa núi Bà và Sun World Ba Den Mountain phát động.

S Việt Nam

Tây Ninh

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm