25 năm chờ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

19-04-2023, 11:49

25 năm nay, cuộc sống của người dân ở khu định canh định cư thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể ổn định, bởi họ vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Xã hội

Xem thêm