43 triệu người đã được cấp hộ chiếu vaccine

26-08-2022, 07:41

Tính đến ngày 24/8, đã có hơn 43 triệu người dân tiêm chủng đã được ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Hiện còn khoảng 16,7 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.

COVID-19

Y tế

Sức khỏe

Tiêm chủng vaccine COVID-19

Xem thêm