Tự động phát sau

6 quy tắc đạo đức đối với doanh nhân

19-05-2022, 16:51

Nhân lễ kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022, sáng nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố và phát động thực hiện Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực của doanh nhân Việt Nam hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều